NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM A THÁNG 10 NĂM 2017
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô: Tháng Cầu Nguyện Xin Ơn cho các Nhân Viên Làm Việc và Người Bị Thất Nghiệp.
"Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo vậy. Nó đáp: ‘Thưa Ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi.".(Mt 21, 28-30).
Ý cầu nguyện:Để tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Chúa Nhật
01
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 01 tháng 10
Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu (1873-1897)
Thánh Têrêxa chào đời ngày 02/01/1873 tại Alancon nước Pháp. Song thân là cụ Louis Martin và bà Maria Guérin. Khi Têrêxa chưa tròn 4 tuổi, bà Guérin đã vội ra đi để lại một tang buồn cho gia đình, nhất là đối với Têrêxa..... »Đọc tiếp...
Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu (1873-1897)

Ed 18:25-28; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Pl 2:1-11; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32.
12-8 (Đinh Dậu)
Thứ Hai
02
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 10
Các Thiên Thần Bản Mệnh
Các Thiên Thần được Chúa giao cho nhiệm vụ ở cạnh loài người. Chính Chúa Giêsu và Giáo Hội đã dạy ta điều đó. Nếu ma quỷ đông vô số đang lượn quanh ta như sư tử tìm mồi xâu xé.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 26 Mùa Thường Niên
Các Thiên Thần Bản Mệnh

Thiên Thần Hộ Thủ
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50.
13 - 8(AL)
Thứ Ba
03
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ 26 Mùa Thường Niên
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56.
14 - 8(AL)
Thứ Tư
04
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 10
Thánh Phanxicô Khó Khăn, Lập Dòng (1182-1226)
Thánh Phanxicô Khó Khăn sinh tại Assise khoảng năm 1182. Cha ngài, ông Bênađô là một thương gia tơ sợi nổi tiếng. Mẹ ngài là bà Pica, một người đạo đức, đã hun đúc ngài trở thành một vị thánh thời danh..... »Đọc tiếp...
Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ – Thứ Tư Tuần Thứ 26 Mùa Thường Niên
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62.
15 - 10(AL)
Thứ Năm
05
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 10
Chân Phước Phanxicô Xaviê Seelos Linh Mục
Cha Phanxicô Xaviê Seelos sinh năm 1819 tại Fuessen, miền Baviere, Nam Ðức. Ngay từ nhỏ, Phanxicô đã cảm thấy ước muốn làm linh mục, và năm 1842, khi được 23 tuổi.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ 26 Mùa Thường Niên
Chân Phước Phanxicô Xaviê Seelos Linh Mục
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12.
16 - 8(AL)
Thứ Sáu
06
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 06 tháng 10
Chân Phước Marie-Rose Durocher, Trinh Nữ
Thánh Brunô, Linh Mục Lập Dòng (1030-1101)
Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, Cai Ðội (+ 1858)
Trong khoảng thời gian tám năm đầu của cuộc đời Chân Phước Marie-Rose Durocher...Thánh Brunô chào đời năm 1030. Ngài là con một gia đình danh tiếng ở Cologne...Thánh Phanxicô Trần Văn Trung là một trong số chín thánh tử đạo Việt Nam.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 26 Mùa Thường Niên
Chân Phước Marie-Rose Durocher, Trinh Nữ
Thánh Brunô, Linh Mục Lập Dòng (1030-1101)
Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, Cai Ðội (+ 1858)
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16.
17 - 8(AL)
Thứ Bẩy
07
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 10
Ðức Mẹ Mân Côi
Lễ Ðức Mẹ Mân Côi ngày hôm nay làm chúng ta liên tưởng đến biến cố đạo binh Công Giáo chiến thắng quân Thổ vào năm 1571 tại Lêpan. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng muốn chúng ta tìm hiểu vai trò của Ðức Maria.... »Đọc tiếp...
Thứ Bẩy trong Tuần Thứ 26 Mùa Thường Niên
Ðức Mẹ Mân Côi

Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24.
18 - 8(AL)
Chúa Nhật
08
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 27 Mùa Thường Niên
Is 5:1-7; Tv 80:9-12,13-14,15-16,19-20; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43.
19 - 8(AL)
Thứ Hai
09
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 10
Thánh Gioan Lêônarđô, Linh MụcThánh Ðiônysiô, Giám Mục Và Các Bạn Tử Ðạo
Thánh Gioan Lêônarđô sinh tại Lucques vào khoảng năm 1541...Trước kia, thánh Ðiônysiô đã cai trị Giáo Hội Nhã Ðiển một thời gian.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 27 Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Lêônarđô, Linh MụcThánh Ðiônysiô, Giám Mục Và Các Bạn Tử Ðạo
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37.
20 - 8(AL)
Thứ Ba
10
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 10
Thứ Hai trong Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Thường Niên
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ 27 Mùa Thường Niên
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42.
21- 8(AL)
Thứ Tư
11
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 10
Thánh Phêrô Lê Tùy, Linh Mục (+1833)
Ngày 25/6/1833, khi đi làm phúc cho một bệnh nhân hấp hối tạo họ lẻ, ngài bị kẻ ngoại bắt nộp cho quan huyện.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ 27 Mùa Thường Niên
Thánh Phêrô Lê Tùy, Linh Mục (+1833)
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4.
22 - 8(AL)
Thứ Năm
12
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ 27 Mùa Thường Niên
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13.
23 - 8(AL)
Thứ Sáu
13
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 10
Thứ Năm trong Tuần Thứ Hai Mươi Tám Mùa Thường Niên
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 27 Mùa Thường Niên
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26.
24 - 08-Đinh Dậu
Thứ Bẩy
14
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 10
Thánh Callistô I, Giáo Hoàng Tử Ðạo (+ 222)
Thầy sáu Callistô là người cộng sự thân cận của Ðức Giáo Hoàng Zêphyrinô. Năm 217.... »Đọc tiếp...
Thứ Bẩy trong Tuần Thứ 27 Mùa Thường Niên
Thánh Callistô I, Giáo Hoàng Tử Ðạo (+ 222)
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28.
25 - 8(AL)
Chúa Nhật
15
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 10
Thánh Têrêxa Avila, Ðồng Trinh Tiến Sĩ Hội Thánh (1515-1582)
Thánh nữ Têrêxa sinh ngày 18/3/1515 tại Avila nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý phái. Sống giữa bầu khí đạo hạnh nên ngài sớm trưởng thành trên đường nhân đức.... »Đọc tiếp...
Thánh Têrêxa Avila, Ðồng Trinh Tiến Sĩ Hội Thánh (1515-1582)
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14; Mt 22:1-10.
26 - 8(AL)
Thứ Hai
16
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 10
Thánh Hedviga, Nữ Tu (1174-1243)
Thánh Margarita Maria Alacoque, Ðồng Trinh (1647-1690)
Thánh nữ Hedviga sinh năm 1174, trong một gia đình đạo đức thuộc hoàng tộc....Thánh Margarita Maria Alacoque sinh năm 1647 trong một gia đình quý phái miền Autun, nước Pháp..... »Đọc tiếp...
Thánh Hedviga, Nữ Tu (1174-1243)
Thánh Margarita Maria Alacoque, Ðồng Trinh (1647-1690)
Thứ Hai trong Tuần 28 Mùa Thường Niên
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32.
27 - 8(AL)
Thứ Ba
17
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 10
Thánh Ignatiô Thành Antiokia, Giám Mục Tử Ðạo (+107)
Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính (Gaselin), Linh Mục (+ 1833)
Ignatiô là môn đệ của thánh Gioan tông đồ, và được đặt làm Giám Mục thành Antiokia dưới thời hoàng đế Trajan...Cố Kính tên thật là Phanxicô Isiđôrô Gaselin, sinh ngày 10/5/1799, tại Montperreux, Pháp.... »Đọc tiếp...
Thánh Ignatiô Thành Antiokia, Giám Mục Tử Ðạo (+107)
Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính (Gaselin), Linh Mục (+ 1833)
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41.
28 - 8(AL)
Thứ Tư
18
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 10
Thánh Luca, Thánh Sử
Mặc dù chúng ta không được rõ ngài sinh ra ở đâu và vào năm nào, nhưng theo những tài liệu gom góp, thì ngài là một vị lương y, hành nghề ở Antiokia và đồng thời cũng là một văn sĩ..... »Đọc tiếp...
Thánh Luca, Thánh Sử - Thứ Tư trong Tuần Thứ 28 Mùa Thường Niên
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46.
29 - 8(AL)
Thứ Năm
19
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 10
Thánh Gioan Brébeuf, Thánh Isaac Jogues Và Các Bạn Tử Ðạo (thế kỷ XVII)
Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh Mục (1694-1775)
Tám tu sĩ dòng Tên bị thảm sát vì danh Chúa tại Bắc Mỹ vào thế kỷ XVII, có thể chia làm hai nhóm:...Thánh Phaolô sinh tại Uvada, miền Ligurie nước Ý ngày 03/01/1694. .... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Brébeuf, Thánh Isaac Jogues Và Các Bạn Tử Ðạo (thế kỷ XVII)
Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh Mục (1694-1775) – Thứ Năm trong Tuần Thứ 30 Mùa Thường Niên
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54.
30 - 8(AL)
Thứ Sáu
20
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 28 Mùa Thường Niên
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7.
01 - 9(AL)
Thứ Bẩy
21
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Bẩy trong Tuần Thứ 28 Mùa Thường Niên
Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12.
2 - 9(AL)
Chúa Nhật
22
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 29 Mùa Thường Niên
Is 45:1,4-6; Tv 96:1-3,4-5,7-8,9-1011; Mt 22:15-21.
03- 9(AL)
Thứ Hai
23
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 10
Thánh Gioan Capistranô, Linh Mục (1386-1456)
Thánh Phaolô Tống Viết Bường, Quan Thị Vệ (+ 1833)
Thánh nhân sinh tại Capistranô vào năm 1386. Năm 30 tuổi, ngài gia nhập dòng Phanxicô...Thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh tại Phủ Cam (Huế) trong một gia đình đạo hạnh thuộc dòng họ quan.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Capistranô, Linh Mục (1386-1456)
Thánh Phaolô Tống Viết Bường, Quan Thị Vệ (+ 1833)
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21.
04 - 9(AL)
Thứ Ba
24
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 10
Thánh Antôn Maria Claret, Giám Mục (1807-1870)
Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, Cai Trị (+1860)
Thánh Antôn Maria Claret sinh trưởng trong một gia đình đạo đức tại Sallent nước Tây Ban Nha năm 1807...Thánh Giuse Lê Ðăng Thị sinh khoảng năm 1825 tại làng Kẻ Văn, tỉnh Quảng Trị.... »Đọc tiếp...
Thánh Antôn Maria Claret, Giám Mục (1807-1870)
Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, Cai Trị (+1860)
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38.
05 - 9(ÂL)
Thứ Tư
25
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 10
Thứ Ba Tuần Thứ 30 Mùa Thường Niên
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần Thứ 29 Mùa Thường Niên
Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48.
06- 9(AL)
Thứ Năm
26
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ 29 Mùa Thường Niên
Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53.
07 - 9(AL)
Thứ Sáu
27
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 29 Mùa Thường Niên
Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59.
08 - 9(AL)
Thứ Bẩy
28
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 10
Thánh Gioan Ðạt, Linh Mục (+1798)
Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ
Thánh Gioan Ðạt sinh năm 1765 tại Thanh Hóa. Mồ côi cha từ nhỏ....Chúng ta đừng lầm thánh Simon tông đồ ngày hôm nay với thánh Simon Phêrô.... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan Ðạt, Linh Mục (+1798)
Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ
Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9.
09 - 9(AL)
Chúa Nhật
29
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 30 Mùa Thường Niên
Xh 22:20-26; Tv 18:2-3,3-4,47-5111; Mt 22:34-40.
10 - 9(AL)
Thứ Hai
30
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 10
Chúa Nhật Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 30 Mùa Thường Niên
Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17.
11 - 9(AL)
Thứ Ba
31
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 31 tháng 10
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ 30 Mùa Thường Niên
Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21.
12 - 9(AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI