NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM B THÁNG 4 NĂM 2018
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:Tháng Cầu Nguyện Xin Ơn Khôn Ngoan Cho Các Nhà Lãnh Đạo.
"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại." (Cv 10, 34a. 37-43).
Ý cầu nguyện:Xin cho họ can đảm, biết hoạch định những đường hướng tốt đẹp, để mang đến nền kinh tế ấm no và hạnh phúc cho toàn thế giới.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Chúa Nhật
01
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 1 tháng 4
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng:... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hoặc Mt 28,1-10); Lễ ban chiều có thể đọc Lc 24,13-35.
16-2 (Mậu Tuất)
Thứ Hai
02
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 4
Thánh Phanxicô Ðệ Phaolô Ẩn Tu và Lập Dòng (1416-1507)
Thánh Ða Minh Tước, Linh Mục (+ 1839)
Nhờ lời thánh Phanxicô Khó Khăn bầu cử, năm 1416, ông bà Jacques Martotille đã hạ sinh một hài nhi xinh đẹp, đó là Phanxicô đệ Phaolô. Coi con như hồng ân của Chúa, nên hai ông bà đã tận tình dạy dỗ..... »Đọc tiếp...
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Kính Thánh tử đạo Đaminh Tước, Lm. - Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.
Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.
17-02 (AL)
Thứ Ba
03
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 4
..... »Đọc tiếp...
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
18-02 (AL)
Thứ Tư
04
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 4
Thánh Isiđôrô, Giám Mục Và Tiến Sĩ Hội Thánh
(560-636)
Nước Tây Ban Nha thường tự hào vì đã có một gia đình gồm những vị thánh Leandre, Fulgence, Isiđôrô và chị ngài là Florence. Leandre, người anh cả đã làm Giám Mục Seville vào năm 580..... »Đọc tiếp...
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
19-02 (AL)
Thứ Năm
05
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 4
Thánh Vinh Sơn Ferriê, Linh Mục Ða Minh
(1350-1419)
Thánh Vinh Sơn sinh tại thành Valence (Tây Ban Nha). Ngày từ bé đã có nhiều dấu lạ tỏ ra sau này sẽ là một vị đại thánh. Vinh Sơn rất chăm học và trí khôn rất sắc sảo, lại có tính tình hiền lành nên ai cũng đem lòng thương mến.... »Đọc tiếp...

Thánh Vincentê Ferrer, Lm
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
20-02 (AL)
Thứ Sáu
06
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 6 tháng 4
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
(+ 1857)
Thánh Vinh Sơn sinh tại thành Valence (Tây Ban Nha). Ngày từ bé đã có nhiều dấu lạ tỏ ra sau này sẽ là một vị đại thánh. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1792 tại Trinh Hà, tỉnh Thanh Hóa... »Đọc tiếp...
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Kính thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh, Lm
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
21-02 (AL)
Thứ Bẩy
07
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 4
Thánh Gioan Lasan, Linh Mục Lập Dòng (1651-1719)
Thánh Phêrô Lựu, Linh Mục (+ 1861)
Thánh Gioan Lasan là tấm gương phản chiếu trung thành đời sống Chúa Giêsu đối với trẻ thơ. Ngài sinh ngày 30/4/1651, trong một gia đình quyền quý. Cha ngài là một vị thẩm phán danh tiếng.... »Đọc tiếp...
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Kính thánh tử đạo Phêrô Lựu, Lm.
T. Gioan Tẩy Giả đệ Salê.
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.
22-02 (AL)
Chúa Nhật
08
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
(Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa)

Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
23-02 (AL)
Thứ Hai
09
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng.

Is 7,10-14; 8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.
24-02 (AL)
Thứ Ba
10
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 4
Chúa Nhật tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần II Phục Sinh
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
25-02 (AL)
Thứ Tư
11
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 4
Thánh Stanislao, Giám Mục tử Ðạo
(1030-1079)
Thánh Stanislao sinh ngày 26/7/1030 tại Cracovie trong một gia đình quý phái nước Ba Lan. Dù là người con độc nhất trong nhà, nhưng ngài chẳng ham mê của cải và chức quyền; từ thuở nhỏ, ngài đã tỏ ra là một thiếu niên.... »Đọc tiếp...
Thánh Stanislaus, Gmtđ
Thứ Tư Tuần II Phục Sinh
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
26-02 (AL)
Thứ Năm
12
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 4
Thứ Tư Tuần Thánh
.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
27-02 (AL)
Thứ Sáu
13
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 4
Thánh Martinô, Giáo Hoàng Tử Ðạo
Thánh Martinô sinh tại Todi miền Ombrie nước Ý. Ngay những ngày đầu tiên trên ngai Giáo Hoàng, ngài đã cố gắng thuyết phục đưa anh em ly giáo.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh.
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
28-02 (AL)
Thứ Bẩy
14
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
29-02 (AL)
Chúa Nhật
15
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Chân Phước Đamien Giuse đệ Veuster
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.
30-02 (AL)
Thứ Hai
16
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần III Phục Sinh
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
01-3 (AL)
Thứ Ba
17
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần III Phục Sinh
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
02-03 (AL)
Thứ Tư
18
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần III Phục Sinh
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
03-03 (AL)
Thứ Năm
19
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
04-03 (AL)
Thứ Sáu
20
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh.
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
05-03 (AL)
Thứ Bẩy
21
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 4
Thánh Anselmô, Tổng Giám Mục Cantorbéry,
Tiến Sĩ Hội Thánh (1032-1109)
Anselmô sinh tại Aoste, một thành phố nhỏ nằm trên ranh giới xứ Piémont và Thụy Sĩ. Gia đình thuộc dòng quý tộc Công Giáo. Mẹ ngài rất đạo đức. Cha ngài lại có vẻ khô khan, nhưng đến cuối đời, ông đã dâng mình trong một tu viện .... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh.
Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
06-03 (AL)
Chúa Nhật
22
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.
Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
07-03 (AL)
Thứ Hai
23
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 4
Thánh Georgiô, Tử Ðạo
(Khoảng 303)
Thánh Georgiô sinh tại Cappadoce, thuộc gia đình quý tộc. Trong tuổi thiếu niên, ngài được giáo dục theo tinh thần Công Giáo. Lớn lên ngài tự ý xin Rửa Tội. Là trai thời loạn, ngài đã lên đường nhập ngũ.... »Đọc tiếp...
Thánh George, Tđ
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
08-03 (AL)
Thứ Hai
24
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 4
Thánh Fiđêlê Ðệ Sigmaringa, Tử Ðạo
(1577-1622)
Tên thật của ngài là Marc Rey, con của một gia đình đạo đức, sinh năm 1577 tại Sigmaringa. Lớn lên ngài theo học triết lý ở Fribourg. Ngài đã được tặng danh hiệu là triết gia Công Giáo. Ngài cũng chuyên về luật..... »Đọc tiếp...
Thánh Fidelis đệ Sigmaringen, Lmtđ
Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
09-03 (AL)
Thứ Tư
25
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 4
Thánh Marcô Thánh Sử (+ 67)
Thánh Marcô, tác giả Tin Mừng thứ hai
Chúng ta không biết nhiều về quãng đời niên thiếu của thánh nhân. Chỉ biết rằng ngài là một trong bốn vị thánh sử đã ghi chép Phúc Âm. Người ta quen vẽ hình ngài là một con sư tử, một trong bốn con vật được tiên tri Ezekiel xem thấy trong thị kiến.... »Đọc tiếp...
Thánh Máccô, Thánh Sử

1Pr 5,5b-14; Mc 16,15- 20.
10-03 (AL)
Thứ Năm
26
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 4
.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh.
11-03 (Mậu Tuất)
Thứ Sáu
27
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 4
.... »Đọc tiếp...

Kỷ Niệm Ngày 27 Tháng 4
Tôn Phong Hiển Thánh
Nhị Vị Giáo Hoàng
GIOAN XXIII và GIOAN PHAOLÔ II

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh
Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
12-03 (AL)
Thứ Bẩy
28
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 4
Thánh Phêrô Matia, Linh Mục Tử Ðạo (1803-1841)
Các Thánh Phaolô Khoan, Linh Mục;
Gioan Nguyễn Văn Hiếu, Thầy Giảng và
Phêrô Baotixita Ðinh Văn Thành, Thầy Giảng (+ 1840)
Thánh Phêrô Louis Maria Chanel sinh ngày 12/7/1803 tại Cuet, một làng thuộc địa phận Lyon. Ngài là con thứ năm trong gia đình tám anh em. Ngài theo ban cổ học ở Maximieux, sau đó tiếp tục học thần học ở Ðại Chủng Viện Brou và thụ phong linh mục ngày 15/7/1827.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh
Kính thánh tử đạo Phaolô Khoan, Lm. Phêrô Hiếu và Gioan Baotixita Thành, Thày giảng.
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
13-03 (AL)
Chúa Nhật
29
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 4
Thánh Catarina Thành Siêna Ðồng Trinh, Tiến Sĩ Hội Thánh
(1347-1380)
Catarina sinh năm 1347 trong một gia đình đạo hạnh. Từ lúc thiếu thời, Catarina đã thụ hưởng đức tính cương nghị của cha, lòng đạo đức và sự dịu hiền của mẹ. Ngài đã khấn dâng cuộc đời cho Chúa. Ðến tuổi thành hôn.... »Đọc tiếp...
Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Cv 9,26-31; 1Ga 3, 18-24; Ga 15,1-8.
14-03 (AL)
Thứ Hai
30
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 4
Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572)
Thánh Giuse Tuân, Linh Mục (+ 1861)
Thánh Piô V tên thật là Ghiliêri, sinh ngày 17/01/1504 tại làng Boscô (xứ Piémont) Alêsan. Thuở nhỏ, ngài phải đi chăn chiên, đến năm 13 tuổi mới được đi học. Ngài xin nhập dòng Ða Minh và được khấn trọng thể sau đó. Tốt nghiệp thần học ở đại học Bologne, ngài chịu chức linh mục và làm giáo sư.... »Đọc tiếp...
Thánh Piô V, Giáo Hoàng - Kính thánh tử đạo Giuse Tuân, Lm.
Thứ Hai Tuần V Phục Sinh
Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26.
15-03 (AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI