<
NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2017
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM B THÁNG 5 NĂM 2018
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô:Tháng Cầu Nguyện Cầu Cho Việc Truyền Giáo Của Tông Đồ Giáo Dân
"Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát".(Cv 16, 22-34).
Ý cầu nguyện:Xin cho Giáo Dân chu toàn Sứ Vụ Tông Đồ căn bản của người Công Giáo, biết sáng tạo đáp ứng những thách đố của thời đại.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Thứ Ba
01
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 01 tháng 5
Thánh Giuse Thợ
Đức Thánh Giuse Lao động
Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), Linh Mục (+1851)
Gioan Aloisiô Hương (Bonnard), Linh Mục (+1852)
Trước khi trở thành lễ lao động tại Âu Châu, ngày 01 tháng 5, từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đã được ghi dấu bằng những phong trào tranh đấu để nâng cao đời sống thợ thuyền. Giáo Hội đã lắng nghe tiếng kêu cứu ấy.... »Đọc tiếp...
Kính thánh tử đạo Augustinô Đông và Gioan Alôsiô Hương, Lm.
Thứ Ba trong Tuần Thứ V Mùa Phục Sinh
St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
16-03 (AL)
Thứ Tư
02
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 5
Thánh Athanasiô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (296-373)
Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ (+1854)
Năm 311, khi cơn bách hại vừa chấm dứt, thì một bè rối nổi lên, làm lung lay nền tảng Giáo Hội; Tại Alexandria, Arius loan truyền giáo thuyết chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Năm 325, công đồng Nicée được triệu tập để lên .... »Đọc tiếp...
Thánh Anathasiô, Gmtshtb
Kính Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ.
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
17-03 (AL)
Thứ Năm
03
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 5
Thánh Philipphê và Giacôbê hậu, Tông Ðồ (thế kỷ I)
Thánh Philipphê là người cùng quê với thánh Phêrô và Anrê sinh tại Betsaiđê, một làng trên bờ biển Tibêriát. Trước kia ngài theo thánh Gioan Tiền Hô và đã trở thành một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu.... »Đọc tiếp...
Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ (Lễ kính)
1Cr 15,1-8; Ga 6-14.
18-03 (AL)
Thứ Sáu
04
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ V Mùa Phục Sinh
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
19-03 (AL)
Thứ Bẩy
05
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Bẩy trong Tuần Thứ VMùa Phục Sinh
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
20-03 (AL)
Chúa Nhật
06
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 06 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ VI Mùa Phục Sinh
Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4, 7-10; Ga 15,9-17.
21-03 (AL)
Thứ Hai
07
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ VI Mùa Phục Sinh
Cv 16,11-15; Ga 15, 26-16,4a.
22-03 (AL)
Thứ Ba
08
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ VI Mùa Phục Sinh
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
23-03 (AL)
Thứ Tư
09
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Kính Thánh tử đạo Giuse Hiển, Lm
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
24-03 (Mậu Tuất)
Thứ Năm
10
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 5
Chân Phước DAMIEN
JOSEPH DE VEUSTER sinh trong một gia đình người Bỉ nói tiếng Flamand, tại làng Tremelo, năm 1840. Song thân ngài vừa là nông dân, vừa làm nghề buôn bán. Ngài là con thứ bảy trong 8 người con, mà sau này có bốn người đi tu.... »Đọc tiếp...
Venerable Bede, Lmts; Grêgôriô VII, Gh; Maria Mađalêna de Pazzi, Đt
Kính thánh tử đạo Phêrô Đoàn Văn Vân, Thày giảng.
Thứ Năm trong Tuần Thứ 6 Mùa Phục Sinh
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Lễ trọng - Buộc dâng lễ và nghỉ việc xác
Thứ Năm trong Tuần Thứ VI Mùa Phục Sinh
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 hoặc (Ep 4,1-13 hoặc Ep 4, 1-7.11-13); Mc 16,15-20.
25-3 (AL)
Thứ Sáu
11
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 5
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, lái buôn (+1847)
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại làng Long Ðại, đất Gò Công, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc quận Thủ Ðức, tỉnh Gia Ðịnh. Khi lên 15 tuổi, ngià vào Chủng Viện Lái Thiêu, nhưng vì hoàn cảnh cha mẹ già yếu không có người.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ VI Mùa Phục Sinh
Kính Thánh tử đạo Mátthêu Lê Văn Gẫm, Lái buôn.
Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
26-03 (AL)
Thứ Bẩy
12
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 5
Thánh Nêrê Và Achillêô Tử Ðạo (+304)
Thánh Phancraxiô Tử Ðạo (+ 304)
Khách hành hương đến Rôma thường viếng thăm hai vương cung thánh đường kính thánh Nêrê và Achillêô: một được xây trên phần mộ của các ngài tại đường Ardeatina (vào thế kỷ IV), một do Ðức Thánh Cha Lêô III (795-816).... »Đọc tiếp...
Thứ Bẩy trong Tuần Thứ VI Mùa Phục Sinh
Cv 18, 23-28; Ga 16, 23b-28.
27-03 (AL)
Chúa Nhật
13
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 5
Thứ Sáu Tuấn Thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ VII Mùa Phục Sinh
Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19.
28-03 (AL)
Thứ Hai
14
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 5
Thánh Matthias, Tông Ðồ
Chúng ta chỉ biết đến thánh Matthias qua bài tường thuật về các tông đô chọn lựa ngài thế chỗ cho Giuđa sau ngày Chúa về Trời. Bài diễn văn của thánh Phêrô trước khi bắt thăm đã nêu lên những điểm vô cùng quan trọng.... »Đọc tiếp...
Thánh Matthêu, Tông Đồ
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
29-03 (AL)
Thứ Ba
15
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thánh Isidore, Nông Dân
Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
01-04 (AL)
Thứ Tư
16
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong tuần thứ VII Mùa Phục Sinh
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
02-04 (AL)
Thứ Năm
17
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong tuần thứ VII Mùa Phục Sinh
Cv 22, 30;23,6-11; Ga 17, 20-26.
03-04 (AL)
Thứ Sáu
18
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 5
Thánh Gioan I, Giáo Hoàng Tử Ðạo (+526)
Thánh Gioan sinh tại Senas miền Toscane nước Ý. Người ta hầu như không biết gì về thời thơ ấu của ngài. Chỉ biết ngài lên ngôi Giáo Hoàng ngày 13/8/523. Là một con người rất nhiệt thành, suốt đời ngài chỉ sống câu: "Sống vì danh Chúa".... »Đọc tiếp...
Thánh Gioan I, Ghtđ
Thứ Sáu trong tuần thứ VII Mùa Phục Sinh
Cv 25, 13b-21; Ga 21, 15-19.
04-04 (AL)
Thứ Bẩy
19
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Bẩy trong Tuần thứ VII Mùa Phục Sinh
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
05-04 (AL)
Chúa Nhật
20
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 5
Thánh Bernađinô thành Siêna, Linh Mục (1380-1444)
Ngày 07/9/1380 là ngày sinh nhật và cũng là ngày thánh Bernađinô Albizesca lãnh phép Rửa Tội. Ngài bị mồ côi mẹ từ hồi lên ba và mồ côi cha khi chưa đầy sáu tuổi, được một bà dì đạo đức nuôi nấng và dạy dỗ chu đáo.... »Đọc tiếp...
Thánh Bernardine đệ Siena, Lm

Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.
St 11,1-9 (hoặc Xh 19,1.3-8a.16-20b, hoặc Ed 37,1-14 hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23..
06-04 (AL)
Thứ Hai
21
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
THỨ HAI TUẦN 7 MÙA THƯỜNG NIÊN
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
07-04 (AL)
Thứ Ba
22
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 5
Thánh Micae Hồ Ðình Hy, Quan Thái Bộc (+1857)
Thánh Laurensô Ngôn, giáo dân (+1862)
Thánh Micae Hồ Ðình Hy sinh năm 1808 trong một gia đình quan lại và đạo đức tại làng Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra có nhiều điểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi chưa đầy 19 tuổi, ngài đã được.... »Đọc tiếp...
Kính thánh tử đạo Micae Hồ Đình Hy, Quan Thái Bộc và Laurensô Ngôn, Giáo dân.
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
08-04 (AL)
Thứ Tư
23
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần 7 Mùa Thường Niên
Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
09-04 (AL)
Thứ Năm
24
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm Tuần 7 Mùa Thường Niên
Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
10-04 (AL)
Thứ Sáu
25
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 5
Thánh Bêđa Vênêrabilê, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (673-735)
Thánh Grêgôriô VII, Giáo Hoàng (1015- 1085)
Thánh Maria Mađalêna Ðệ Pazzi Ðồng Trinh (1566-1607)
Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân, Thầy Giảng (+1857)
Thánh Bêđa sinh năm 673 tại Jarron vùng biên giới Anh Quốc và Ecosse. Ngài mồ côi cha khi lên bảy, nhưng bù lại người thụ hưởng nơi người mẹ một trí khôn sắc sảo và nhiều đức tính cao đẹp. Năm 682, ngài vào dòng Biển Ðức.... »Đọc tiếp...
Venerable Bede, Lmts; Grêgôriô VII, Gh; Maria Mađalêna de Pazzi, Đt
Kính thánh tử đạo Phêrô Đoàn Văn Vân, Thày giảng.
Thứ Sáu Tuần 7 Mùa Thường Niên
Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
11-04 (AL)
Thứ Bẩy
26
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 5
Thánh Philipphê Nêri, Linh Mục (1515-1595)
Thánh Gioan Ðoàn Trinh Hoan, Linh Mục
Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm Họ (+1861)
Thánh Philipphê Nêri sinh tại Florence, nước Ý năm 1515 trong một gia đình đạo đức và quyền quý. Mồ côi mẹ từ khi mới chào đời, nhưng Philipphê được người kế mẫu thương yêu và săn sóc tận tình. Ngài có năng khiếu đặc biệt về văn chương.... »Đọc tiếp...
Kính thánh tử đạo Gioan Hoan, Lm. và Matthêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm họ.
Thứ Bẩy Tuần 7 Mùa Thường Niên
Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
12-04 (AL)
Chúa Nhật
27
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 5
Thánh Augustinô Cantorbéry, Giám Mục (+604)
Thánh Phaolô Hạnh, Giáo Dân (+1859)
Augustinô Cantorbéry là Bề Trên tu viện thánh Anrê ở Rôma. Ngài được Ðức Grêgôriô cả gửi sang truyền giáo bên nước Anh với gần 40 vị thừa sai vào năm 597, vì nước Anh đã được giảng đạo ngay từ thế kỷ đầu, nhưng vì ảnh hưởng... »Đọc tiếp...
Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm
Kính Thánh tử đạo Phaolô Hạnh, Giáo dân.
Kính Thánh Augustinô đệ Canterbury, Gm.
Kính Thánh tử đạo Phaolô Hạnh, Giáo dân.

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Lễ trọng)
Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
13- 04 (AL)
Thứ Hai
28
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai Tuần 8 Mùa Thường Niên
1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
14-04 (AL)
Thứ Ba
29
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba Tuần 8 Mùa Thường Niên
1Pr 1,10-16; Mc 10, 28-31.
15-04 (AL)
Thứ Tư
30
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 5
.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư Tuần 8 Mùa Thường Niên
1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.
16-04 (AL)
Thứ Năm
31
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 31 tháng 5
Ðức Mẹ Ði Thăm Bà Isave
Ngay sau biến cố truyền tin, Ðức Maria đã vội vã lên đường đi thăm chị họ mình là Elisabeth sắp tới ngày sinh. Thoạt khi nghe lời Maria chào, người con trong lòng bà đã nhảy mừng. Ðược Chúa Thánh Thần linh ứng, bà đã thốt lên:.... »Đọc tiếp...

Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Thánh Isave
Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
17-04 (Mậu Tuất)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI