NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018


NIÊN
LỊCH
PHỤNG
VỤ
2018
TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI
PHANXICO XAVIE Tony Điểm Phạm THIẾT KẾ & TRÌNH BÀY DỰA THEO LỊCH PHỤNG VỤ RÔMA
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM B THÁNG 11 NĂM 2018
LỜI CHÚA
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.( Mt 5,1-12a ).
Ý Chỉ Cầu Nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô: Tháng Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình.
Ý cầu nguyện:Xin cho ngôn ngữ của trái tim và của đối thoại mạnh hơn ngôn ngữ của vũ khí.
THỨ
NGÀY
LỄ PHỤC
GƯƠNG THÁNH
CHỦ ĐỀ THÁNH LỄ
LỊCH ÂM
Thứ Năm
01
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 01 tháng 11
Lễ Các Thánh Nam Nữ (Lễ trọng)
Thánh Giuse NGUYỄN DUY THẮNG (Khang), Thầy Giảng Dòng Ba Đa-Minh (1832 - 1861)
Thánh Jeronimô HEMOSILLA VỌNG (LIÊM), GM Dòng Đa-Minh (1800 - 1861)
Thánh Phêrô ALMATÔ BÌNH, LM Dòng Đa-Minh (1831 - 1861)
Thánh Valentinô BERRIO OCHOA VINH, GM Dòng Đa-Minh (1827 - 1861)
Ngày lễ đầu tiên trong lịch sử để vinh danh các thánh là ngày tưởng niệm "các vị tử đạo" được cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư...Thánh Giuse NGUYỄN DUY THẮNG (Khang)...Thánh Jeronimô HEMOSILLA VỌNG (LIÊM)...Thánh Phêrô ALMATÔ BÌNH...Thánh Valentinô BERRIO OCHOA VINH.... »Đọc tiếp...
Lễ Các Thánh Nam Nữ
Thánh Giuse NGUYỄN DUY THẮNG, Thầy Giảng Dòng Ba Đa-Minh (1832 - 1861)
Thánh Jeronimô HEMOSILLA VỌNG (LIÊM), GM Dòng Đa-Minh (1800 - 1861)
Thánh Phêrô ALMATÔ BÌNH, LM Dòng Đa-Minh (1831 - 1861)
Thánh Valentinô BERRIO OCHOA VINH, GM Dòng Đa-Minh (1827 - 1861)

Thứ Năm trong tuần thứ 30 Mùa Thường Niên
Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
24-9 Mậu Tuất
Thứ Sáu
02
Tím
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 02 tháng 11
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Lễ Cầu Cho Mọi Tín Hữu Qua Ðời
Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do thánh Odilon khởi xướng vào thế kỷ XI và lan rộng rất nhanh. Sau đó, Giáo Hội đã ấn định ngày lễ này vào ngày 02/11 mỗi năm...... »Đọc tiếp...
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Thứ Sáu Tuần Thứ 30 Mùa Thường Niên

Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.
Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.
Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.
25 - 9(AL)
Thứ Bảy
03
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 03 tháng 11
Thánh Martin Người Nghèo (1579-1639)
Thánh Phêrô Phanxicô NÉRON BẮC, LM Thừa Sai Paris (1818 - 1860)
Hàng chữ thật lạnh lùng "không có cha" được ghi trong hồ sơ rửa tội, và danh từ "con lai" hay "vết tích cuộc chiến" là cái tên ác nghiệt mà những người "thuần chủng" gán cho những người mang hai dòng máu.... »Đọc tiếp...
Thứ Bảy Tuần Thứ 30 Mùa Thường Niên
Thánh Martin Người Nghèo (1579-1639)
Thánh Phêrô Phanxicô NÉRON BẮC, LM Thừa Sai Paris (1818 - 1860)
Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.
26 - 9(AL)
Chúa Nhật
04
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 04 tháng 11
Thánh Charles Borromeo (1538-1584)
Tên của Thánh Charles Borromeo đi liền với chữ cải cách. Ngài sống trong thời kỳ Cải Cách Tin Lành, và đã tiếp tay trong công cuộc cải cách toàn thể Giáo Hội trong những năm cuối của Công Ðồng Triđentinô.... »Đọc tiếp...
Thánh Charles Borromeo (1538-1584)
Chúa Nhật Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28b-34.
27 - 9(AL)
Thứ Hai
05
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 05 tháng 11
Thứ Bảy Tuần Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Thường Niên
Thánh Đa-Minh HÀ TRỌNG MẬU, LM Dòng Đa-Minh (1794 - 1858)
“Khi cha mậu bị điệu đến nơi xử, tôi thấy cha hết sức bình tĩnh, hai tay chắp lại như khi dâng lễ”. Lời chứng của bà Maria Di có lẽ cũng nói lên được tâm tình của thánh Đaminh Hà Trọng Mậu trong ngày tử đạo. 30 năm linh mục, với bao nhiêu thánh .... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Thánh Đa-Minh HÀ TRỌNG MẬU, LM Dòng Đa-Minh (1794 - 1858)
Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
28 - 9(AL)
Thứ Ba
06
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 06 tháng 11
Thánh Nicholas Tavelic và Các Bạn (c. 1391)
Thánh Nicholas và các bạn là những người trong số 158 tu sĩ Phanxicô được tử đạo ở Ðất Thánh khi họ được giao cho nhiệm vụ trông coi các vương cung thánh đường ở đây vào năm 1335..... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Thánh Nicholas Tavelic và Các Bạn (c. 1391)
Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
29 - 9(AL)
Thứ Tư
07
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 07 tháng 11
Thánh Didacus (1400-1463)
Thánh Jacintô CASTANEDA GIA, LM Dòng Đa-Minh (1743 - 1773)
Thánh Vinh Sơn PHẠM HIẾU LIÊM, LM Dòng Đa-Minh (1732 - 1773)
Thánh Didacus là một bằng chứng sống động của Thiên Chúa khi Người "chọn những gì là điên dại trong thế gian để làm xấu hổ những người khôn ngoan; những gì là yếu đuối để làm xấu hổ kẻ hùng mạnh" (1 Cor. 1:27).
.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Thánh Didacus (1400-1463)
Thánh Jacintô CASTANEDA GIA, LM Dòng Đa-Minh (1743 - 1773)
Thánh Vinh Sơn PHẠM HIẾU LIÊM, LM Dòng Đa-Minh (1732 - 1773)
Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
01 - 10(AL)
Thứ Năm
08
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 08 tháng 11
Chân Phước John Duns Scotus (1266-1308)
Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Thánh Phaolô NGUYỄN NGÂN, Thánh Martinô TẠ ĐỨC THỊNH, Thánh Martinô THỌ và Thánh Gioan Baotixita CỎN (+ 1840)
Chân Phước John Duns Scotus là một tu sĩ Phanxicô khiêm tốn, mà tư tưởng của ngài có ảnh hưởng trong nhiều thế kỷ..... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Chân Phước John Duns Scotus (1266-1308)
Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Thánh Phaolô NGUYỄN NGÂN, Thánh Martinô TẠ ĐỨC THỊNH, Thánh Martinô THỌ và Thánh Gioan Baotixita CỎN (+ 1840)
Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10. 17.
02 - 10(AL)
Thứ Sáu
09
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 09 tháng 11
Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Nhiều người Công Giáo nghĩ rằng Ðền Thánh Phêrô là nhà thờ của đức giáo hoàng, nhưng sự thật không phải vậy. Ðền Thánh Gioan Latêranô mới là nhà thờ của đức giáo hoàng, là vương cung thánh đường của Giáo Phận Rôma, nơi Ðức Giám Mục của Rôma trụ trì.... »Đọc tiếp...
Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô (Lễ kính) – Thứ Sáu Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
03 - 10(AL)
Thứ Bẩy
10
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 10 tháng 11
Thánh Lêo Cả, Ghts
Ý thức được tầm quan trọng của vị Giám Mục Rôma, và của Giáo Hội lữ hành như dấu chỉ sự hiện diện của Ðức Kitô trong trần thế, Thánh Lêo Cả đã hết sức tận tụy trong vai trò của một giáo hoàng.... »Đọc tiếp...
Thánh Lêo Cả, Ghts
Thứ Bảy trong Tuần Thứ 31 Mùa Thường Niên
Pl 4,10-19; Lc 16,9-15. 19.
04 - 10(AL)
Chúa Nhật
11
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 11 tháng 11
Thánh Martin ở Tours (316?-397)
Một người chống đối hành động vô lương tâm muốn trở nên một tu sĩ; một tu sĩ bị gài ép để trở nên một giám mục; một giám mục chống đối những người vô tôn giáo nhưng cũng xin tha thứ cho những người lạc giáo.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 32 Mùa Thường Niên
Thánh Martin ở Tours (316?-397)
1V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12, 41-44).
05 - 10(AL)
Thứ Hai
12
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 12 tháng 11
Thánh Josaphat, Gmtđ
Thánh Josaphat, vị giám mục theo lễ điển Ðông Phương, được coi là vị tử đạo cho sự hợp nhất giáo hội vì ngài cố gắng đưa Chính Thống Giáo về hợp nhất với Rôma.... »Đọc tiếp...
Thánh Josaphat, Gmtđ (Lễ nhớ)
Tl 1,1-9; Lc 17,1-6.
06- 10(AL)
Thứ Ba
13
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 13 tháng 11
Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Thánh Frances Xavier Cabrini là công dân Hoa Kỳ đầu tiên được phong thánh. Chính lòng tin tưởng mãnh liệt vào sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa đã ban cho thánh nữ sức mạnh để trở nên một phụ nữ dũng cảm làm việc cho Ðức Kitô.... »Đọc tiếp...
Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Thứ Ba trong Tuần Thứ 32 Mùa Thường Niên
Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
07 – 10 (AL)
Thứ Tư
14
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 14 tháng 11
Thánh Gertrude (1256? - 1302)
Thánh Stêphanô Thêôđorô THỂ (CUÉNOT), giám mục (+ 1861)
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ 32 Mùa Thường Niên
Thánh Gertrude (1256? - 1302)
Thánh Stêphanô Thêôđorô THỂ (CUÉNOT), giám mục (+ 1861)
Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
08 - 10(AL)
Thứ Năm
15
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 15 tháng 11
Thánh Albert Cả (1206-1280)
Thánh Albert Cả là linh mục Ða Minh người Ðức có ảnh hưởng đến lập trường dứt khoát của Giáo Hội đối với triết lý của Aristotle được du nhập vào Âu Châu do sự phát triển của Hồi Giáo.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ 32 Mùa Thường Niên
Thánh Albert Cả (1206-1280)
Plm 7-20; Lc 17,20-25.
09 - 10(AL)
Thứ Sáu
16
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 16 tháng 11
Thánh Margaret ở Tô Cách Lan (1045-1093)
Thánh Margarita thuộc hoàng tộc Anh quốc, ngài sinh năm 1046 tại Hung Gia Lợi khi thân phụ đang bị lưu đày ở đấy. Margarita sống một đời niên thiếu đạo đức thánh thiện. Vì tình hình chính trị, gia đình ngài phải di cư sang miền Écosse.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 32 Mùa Thường Niên
Thánh Margaret ở Tô Cách Lan (1045-1093)
2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
10 - 10(AL)
Thứ Bảy
17
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 17 tháng 11
Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Tuy cuộc đời của Thánh Elizabeth thật ngắn ngủi, nhưng lòng thương yêu ngài dành cho người nghèo và người đau khổ thật lớn lao đến nỗi ngài được Giáo Hội đặt làm quan thầy của các tổ chức bác ái Công Giáo và của Dòng Ba Phanxicô.... »Đọc tiếp...
Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Thứ Bảy trong Tuần Thứ 32 Mùa Thường Niên
3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
11 - 10(AL)
Chúa Nhật
18
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 18 tháng 11
Kỷ Niệm Cung Hiến Ðền Thờ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ
Thánh Rose Philippine Duchesne (1769-1852)
Sinh ở Grenoble, nước Pháp, trong một gia đình giầu có, Philippine hấp thụ năng khiếu chính trị từ người cha và nơi người mẹ ngài học được sự thương yêu người nghèo.... »Đọc tiếp...
Chúa Nhật Tuần Thứ 33 Mùa Thường Niên
Kỷ Niệm Cung Hiến Ðền Thờ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ
Thánh Rose Philippine Duchesne (1769-1852)
Kn 3,1-9 (hoặc 2Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11a-19).
12 - 10(Mậu Tuất)
Thứ Hai
19
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 19 tháng 11
Không Bình Luận.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 33 Mùa Thường Niên
Kh 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43.
13 - 10(AL)
Thứ Ba
20
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 20 tháng 11
Thánh Bernward
Thánh Phanxicô Xaviê CẦN, thầy giảng (+ 1837)
Ðấng Ðáng Kính Sơ Maria Thống Khổ (1839-1904)
Thánh Bernward sinh trong một gia đình thuộc sắc tộc Saxon, và được người chú là Ðức Giám Mục Volkmar của Utretch nuôi dưỡng khi ngài mồ côi cha mẹ từ nhỏ.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ 33 Mùa Thường Niên
Thánh Bernward
Thánh Phanxicô Xaviê CẦN, thầy giảng (+ 1837)
Ðấng Ðáng Kính Sơ Maria Thống Khổ (1839-1904)
Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
14 - 10(AL)
Thứ Tư
21
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 21 tháng 11
Lễ Đức Mẹ dâng Mình vào Ðền Thánh
Ngày lễ dâng Ðức Mẹ được cử hành ở Giêrusalem từ thế kỷ thứ sáu, và một nhà thờ được xây cất ở đây để kính nhớ. Giáo Hội Ðông Phương rất tha thiết với ngày lễ này.... »Đọc tiếp...
Lễ Đức Mẹ dâng Mình vào Ðền Thánh (Lễ nhớ)

Dc 2,14-17; Mt 12,46-50.
15 - 10(AL)
Thứ Năm
22
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 22 tháng 11
Lễ Thánh Cêcilia, Đttđ
Mặc dù Thánh Cecilia là vị tử đạo thời danh trong Giáo Hội Rôma, những câu chuyện quen thuộc về thánh nữ thì không thấy ghi chép trong văn bản chính thức..... »Đọc tiếp...
Lễ Kính Thánh Cêcilia, Đttđ (Lễ nhớ)
Thứ Năm trong Tuần Thứ 33 Mùa Thường Niên

Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.
16 - 10(AL)
Thứ Sáu
23
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 23 tháng 11
Thánh Giáo Hoàng Clement I (c. 101)
Đức Clement của giáo phận Rôma là người thứ ba kế vị Thánh Phêrô, và cai quản Giáo Hội trong thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ nhất.... »Đọc tiếp...
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 33 Mùa Thường Niên
Thánh Giáo Hoàng Clement I (c. 101)
Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
17 - 10(AL)
Thứ Bảy
24
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 24 tháng 11
Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và Các Bạn Tử Đạo Việt Nam (Lễ kính)
Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam
Thánh Phêrô BORIE CAO, GM Thừa Sai Paris (1808 - 1838)
Thánh Vinh Sơn NGUYỄN THẾ ĐIỂM, linh mục và Thánh Phêrô VÕ ÐĂNG KHOA, linh mục (+ 1838)
Thánh Anrê Dũng Lạc là một trong 117 vị tử đạo ở Việt Nam trong những năm từ 1820 đến 1862. Gương hy sinh quả cảm của các Ngài thật sáng ngời và Giáo hội qua 3 đời giáo hoàng: Lêô VIII, Piô X và Piô VII, đã tôn phong 117.... »Đọc tiếp...
Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và Các Bạn Tử Đạo Việt Nam (Lễ kính)
Bổn Mạng Giáo Hội Việt Nam
Thánh Phêrô BORIE CAO, GM Thừa Sai Paris (1808 - 1838)
Thánh Vinh Sơn NGUYỄN THẾ ĐIỂM, linh mục và Thánh Phêrô VÕ ÐĂNG KHOA, linh mục (+ 1838)

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
18 - 10(AL)
Chúa Nhật
25
Trắng
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 25 tháng 11
Kính Thánh Catarina thành Alexandria
Thánh Columban (543? - 615)
Thánh Catarina Alexandria là một trong những vị thánh được nhiều người sùng bái....Thánh Columban là nhà truyền giáo nổi tiếng người Ái Nhĩ Lan, hoạt động ở Âu Châu. Khi còn là thanh niên, ngài bị đau khổ dữ dội vì sự cám dỗ của xác thịt, ngài phải xin sự cố vấn của một bà đạo đức.... »Đọc tiếp...
Lễ Chúa Kitô Vua (Lễ kính)
Chúa Nhật Tuần Thứ 34 Mùa Thường Niên
Kính Thánh Catarina thành Alexandria

Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
19 - 10(AL)
Thứ Hai
26
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 26 tháng 11
Kính Chân Phước Delphine
Thánh Leonard ở Cảng Maurice (1676-1751)
Thánh Tôma ÐINH VIẾT DỤ, linh mục và Thánh Ða Minh NGUYỄN VĂN XUYÊN, linh mục (+ 1839)
Thánh Leonard, người được Thánh Alphonsus Liguori gọi là "nhà truyền giáo vĩ đại của thế kỷ 18", cũng là một tu sĩ Phanxicô cố gắng đến truyền giáo ở Trung Cộng nhưng thất bại, và ngài đã thành công lớn trong một số công việc khác.... »Đọc tiếp...
Thứ Hai trong Tuần Thứ 34 Mùa Thường Niên
Kính Chân Phước Delphine
Thánh Leonard ở Cảng Maurice (1676-1751)
Thánh Tôma ÐINH VIẾT DỤ, linh mục và Thánh Ða Minh NGUYỄN VĂN XUYÊN, linh mục (+ 1839)
Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4..
20 - 10(AL)
Thứ Ba
27
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 27 tháng 11
Thánh Francesco Antonio Fasani (1681-1742)
Kính Thánh Giuse Du Linh mục.
Sinh ở Lucera (miền nam nước Ý), Francesco gia nhập dòng Phanxicô năm 1695. Mười năm sau khi được chịu chức linh mục, ngài dạy triết cho các đệ tử, làm quản lý nhà dòng và sau đó làm bề trên.... »Đọc tiếp...
Thứ Ba trong Tuần Thứ 34 Mùa Thường Niên
Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
21 - 10(AL)
Thứ Tư
28
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 28 tháng 11
Kính Thánh Catherine Labouré
Thánh James ở Marche (1394-1476)
Thánh Anrê TRẦN VĂN TRÔNG, quân nhân (+ 1835)
Thánh James sinh ở Marche thuộc tỉnh Ancona miền trung nước Ý, dọc theo bờ biển Adriatic. Sau khi lấy tiến sĩ giáo luật và dân luật tại Ðại Học Perugia, ngài gia nhập dòng Phanxicô và bắt đầu một cuộc sống thật khắc khổ. Ngài ăn chay chín.... »Đọc tiếp...
Thứ Tư trong Tuần Thứ 34 Mùa Thường Niên
Kính Thánh Catherine Labouré
Thánh James ở Marche (1394-1476)
Thánh Anrê TRẦN VĂN TRÔNG, quân nhân (+ 1835)
Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
22 - 10(AL)
Thứ Năm
29
Xanh
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 29 tháng 11
Thánh Gioan ở Monte Corvino (1247-1328)
Vào lúc Giáo Hội dính líu vào những cuộc xung đột giữa các quốc gia ở Âu Châu, thì đó cũng là lúc Giáo Hội đến với Á Châu để loan truyền Tin Mừng của Ðức Kitô cho người Mông Cổ. Thánh Gioan ở Monte Corvino đến Trung Cộng vào khoảng thời gian khi Marco Polo chuẩn bị rời khỏi đây.... »Đọc tiếp...
Thứ Năm trong Tuần Thứ 34 Mùa Thường Niên
Thánh Gioan ở Monte Corvino (1247-1328)

Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
23 - 10(AL)
Thứ Sáu
30
Đỏ
Phụng Vụ Chư Thánh
Ngày 30 tháng 11
Thánh Andrê, Tông Đồ
Thánh Giuse DU (MARCHAND), linh mục (+ 1835)
Thánh Anrê là anh của Thánh Phêrô, và cả hai được Chúa Giêsu gọi cùng một lúc. "Khi Ðức Giêsu đi trên bờ biển Galilee, Người trông thấy hai anh em, ông Simon mà bây giờ gọi là Phêrô.... »Đọc tiếp...
Lễ Kính Thánh Andrê, Tông Đồ
Thánh Giuse DU (MARCHAND), linh mục (+ 1835)
Thứ Sáu trong Tuần Thứ 34 Mùa Thường Niên
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
24 - 10(AL)

LỊCH PHỤNG VỤ Tương thích với trình duyệt Firefox 3.6.8 và độ phân giải 1024x768

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WEBSITE: www.tu-dao.com

PHANXICO XAVIE
TONY ĐIỂM PHẠM

Nhấn Trở Về Diễn Đàn Tu ĐạoNhấn Trở Về Đầu Trang
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TU ĐẠO TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI